Помогна ми с позитивизма, които имаш и невероятното излъчване, спокойствието, което ми даваше винаги, когато идвах при теб. След сеанс се чувствах невероятно спокойна, освободена от лоши мисли и позитивно настроена. Благодаря ти за всичко!

error: