Регресията ми беше от много голяма полза. Чрез нея ми помогна да получа отговорите на много въпроси, които ме измъчваха от дълго време. А изживяването на самия процес, за него не мога да намеря думи, сам човек трябва да го изживее за да разбере.

error: