Какво ни движи в живота без да знаем?

Какво ни движи в живота без да знаем?

Транзакционният анализ (TA) е широко признат психотерапевтичен подход, който изследва динамиката на човешкото поведение, комуникация и взаимоотношения. Едно от ключовите понятия в TA е понятието “драйвери”. Те са дълбоко вкоренени модели на мисли, чувства и поведение, които влияят на реакциите на хората и оформят житейските им избори. В тази статия ще разгледаме какво са драйверите в транзакционния анализ, какъв е техния произход и въздействието им върху психологическото състояние на човек.

Драйверите, както се разбират в транзакционния анализ, се отнасят до вътрешните вярвания и убеждения (позволения и забрани), които хората създават или получават по време на детството. Тези убеждения и вярвания, често усвоени от значими фигури като родители или други значими възрастни, стават част от техния несъзнателен житейски сценарий. Драйвърите действат като вътрешни водачи, влияят върху поведението ни и оформят решенията ни през целия живот.

„Бъди перфектен!“ Този драйвър е свързан с дълбока нужда от съвършенство и прекомерен страх от допускане на грешки. Може да произтича от високи очаквания или прекомерна критика, получена през детството, когато хората са чувствали необходимостта да бъдат безупречни, за да спечелят любов, одобрение или да избегнат наказание. Хората, които имат този драйвър, често страдат от занижена самооценка и се измъчват със силно самокритичен вътрешен монолог. Случва се да отлагат изпълнението на задачи и проекти за последния момент в старанието си да го изпълнят перфектно.

„Бъди силен!“ Този двигател води до принуда винаги да изглеждате силни, независими и самодостатъчни, дори в лицето на бедствието. Може да произхожда от преживявания в детството, когато от хората се очаква да потискат уязвимостта, емоциите или да търсят утеха в себе си поради липса на подкрепа и разбиране. Често хората с този драйвър запазват самообладание в кризисни ситуации и изтласкват емоциите на заден план, оставайки логични и овладяни. Хората с този драйвър могат да изглеждат в очите на околните емоционално студени и дистанцирани и едновременно да ги респектират. Трудно молят за помощ и трудно допускат уязвимост.

„Бъди мил! (Доставяй удоволствие)“
Този двигател се проявява като силна склонност да се приоритизират нуждите и желанията на другите пред собствените. Може да произхожда от семейна среда, в която хората са научили, че стойността им зависи от това да угодят на другите, да бъдат удобни, което води обичайно до пренебрегване на себе си и своите нужди в полза на другите. Хората с този драйвър често влизат в зависими отношения и имат проблеми с поставянето и уважаването на лични граници.

„Побързай!“ Този драйвър се характеризира с постоянно чувство за неотложност, необходимост да се бърза със задачи и неспособност да се отпусне човек или да се наслади на настоящия момент. Може да възникне от преживявания в детството, когато хората са били постоянно притискани да побързат, което води до вътрешно убеждение, че винаги трябва да бързат, за да успеят или да бъдат достойни. Често хората с този драйвър започват и правят няколко неща едновременно и трудно проявяват търпение към околните, които им се струват по-бавни или имат нужда да помислят преди да действат.

„Полагай усилия! (Помъчи се)“ Този драйвър кара хората да работят прекомерно, като се стремят безмилостно да постигнат успех и да докажат своята стойност. Често произтича от преживявания в детството, когато хората са получавали съобщения, че тяхната стойност е обвързана с тяхната продуктивност или постижения. (например оценките в училище) За хората с този драйвър е важен пътя, а не резултата. Те може да не постигнат успехи, но не спират да се трудят и биха казали “Поне опитах.”

Как драйвърите влияят на живота ни?
Макар и разработени като защитни механизми през детството, те могат да имат дълбок ефект върху живота на хората в зряла възраст. Те често водят до самоунищожителни модели, стрес, прегаряне, трудности при поставянето на лични граници и предизвикателства в автентичното себеизразяване, както и създаване на пълноценни взаимоотношения.

Чрез терапията по метода на транзакционния анализ хората могат да изследват алтернативни и по-здравословни начини на мислене, чувстване и поведение, което им позволява да се освободят от ограниченията, наложени от техните драйвъри. Като психолог в София аз помагам на хората да открият своята несъзнателна мотивация и подобно осъзнаване може да бъде част от лечение на психосоматични заболявания.

Драйвърите като централна концепция в транзакционния анализ, хвърлят светлина върху мощните вътрешни послания, които влияят на нашите мисли, емоции и поведение. Като ги идентифицираме и разберем, можем да започнем да разкриваме несъзнателните модели, които ограничават нашия растеж и благополучие. Транзакционният анализ предоставя терапевтична рамка за изследване и трансформиране на тези двигатели, позволявайки на хората да водят по-пълноценен живот и да развият по-здравословни модели на взаимодействие и себереализация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: