Савина има най-балансираното присъствие, нито прекалено активно и доминиращо, нито прекалено пасивно. Създава среда, в която се чувстваш спокоен, разбран и в същото време провокиран да се замислиш, и да вникнеш по-надълбоко.

error: