Още от първата среща стана ясно, че Савина не е просто терапевт, тя е лечител в истинския смисъл на думата. Тя притежава рядката комбинация от професионализъм и топлота. Тя наистина се интересува от клиентите си и тяхното благополучие. Благодаря!

error: