Йога_Савина_Дилова_Яма_Нияма_Основни_принципи

В основата на йога философията са принципите Яма и Нияма, които осигуряват морална и етична рамка за практикуващите. Следва списък с основополагащите принципи на Яма и Нияма

1/1
error: