Психотерапия_Проекция_СавинаДилова

В сферата на психотерапията защитните механизми осигуряват ценна представа за сложната работа на човешкия ум. Един такъв защитен механизъм е проекцията, която включва приписване на собствени нежелани

1/1
error: