Травмата променя работата на мозъка

Травмата променя работата на мозъка

Травмата има дълбоко въздействие върху структурата и функционирането на мозъка, променяйки начините, по които хората възприемат света и реагират на стресови ситуации. Бесел ван дер Колк в своята книга „Тялото помни“ детайлно описва тези промени, като се фокусира върху няколко ключови мозъчни области и техните функции.

Основни мозъчни области, засегнати от травмата:

 1. Амигдала:
  • Функция: Амигдалата играе централна роля в обработката на емоции, особено свързани със страх и заплаха.
  • Въздействие на травмата: Травмата може да доведе до хиперактивност на амигдалата, което означава, че засегнатите лица често изпитват силни емоционални реакции, особено свързани със страх и тревожност. Това може да доведе до състояние на постоянна готовност за борба или бягство.
 2. Хипокампус:
  • Функция: Хипокампусът е отговорен за формирането и възстановяването на спомени.
  • Въздействие на травмата: Травмата може да увреди хипокампуса, което води до проблеми с паметта и затруднения при различаване на миналото от настоящето. Това може да доведе до внезапно връщане на болезнени спомени, при които човек преживява отново травматични събития като че ли се случват в момента.
 3. Префронтален кортекс:
  • Функция: Префронталният кортекс е свързан с изпълнителните функции на мозъка, включително вземане на решения, контрол на импулсите и регулиране на емоциите.
  • Въздействие на травмата: Травмата може да намали активността на префронталния кортекс, което води до затруднения в контролирането на емоционалните реакции и импулсивното поведение. Хората с травма често имат проблеми със самоконтрола и вземането на рационални решения.

Как мозъкът реагира на травмата:

 1. Неврохимични промени:
  • Травмата може да промени нивата на невротрансмитерите, като серотонин и допамин, които играят ключова роля в регулирането на настроението и емоциите. Тези промени могат да доведат до депресия, тревожност и други психични разстройства.
 2. Хормонални промени:
  • Хипоталамо-хипофизарно-адреналната (HPA) ос, която регулира стресовата реакция на тялото, може да бъде хиперактивна при хора, преживели травма. Това води до хронично повишени нива на кортизол, стресовият хормон, което може да има негативни последици за здравето.

Дългосрочни ефекти:

 1. Промени в невронната пластичност:
  • Травмата може да промени невронната пластичност, което влияе върху способността на мозъка да се адаптира и възстановява. Това може да затрудни възстановяването от травмата и да увеличи риска от хронични психични проблеми.
 2. Емоционални и поведенчески последствия:
  • Пострадалите от травма често изпитват емоционална нестабилност, раздразнителност и трудности във взаимоотношенията. Те може да се чувстват откъснати и неспособни да се доверят на другите.

Заключение:

Влиянието на травмата върху мозъка е дълбоко и широкообхватно. То засяга не само емоционалното и психическо състояние на пострадалите, но и тяхното физическо здраве и способност да функционират в ежедневието. Разбирането на тези ефекти е ключово за развитието на ефективни стратегии за лечение и подкрепа на хората, преживели травма.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: