Пътят на йогина започва с принципи

Пътят на йогина започва с принципи

В основата на йога философията са принципите Яма и Нияма, които осигуряват морална и етична рамка за практикуващите. Следва списък с основополагащите принципи на Яма и Нияма и тяхното значение в практиката на йога.

Яма представлява набор от етични ограничения или морални предписания, които насочват хората в техните взаимодействия с другите и света около тях.

Ахимса (Ненасилие): Ахимса набляга на практикуването на доброта, състрадание и ненасилие към всички живи същества, включително към себе си. Това включва въздържане от причиняване на вреда, физическа, емоционална или умствена, или насилване. Йога прави разграничение между насилие и дисциплина.

Сатя (Истинност): Сатя насърчава хората да бъдат честни в мислите, речта и действията. Това включва честност, почтеност и избягване на измама или лъжа.

Астея (Без кражби): Астея насърчава да се избягват кражби не само в материални притежания, но и по отношение на време, енергия и идеи. Насърчава удовлетворението и зачитането на принадлежността и границите на другите.

Брахмачария (Умереност): Брахмачария обхваща практиката на умереност и разумното използване на собствената енергия и ресурси. Това включва канализиране и балансиране на собствените желания, импулси и чувствени удоволствия.

Апариграха (Непривързаност): Апариграха учи на непривързаност и освобождаване от чувството за притежание. Това включва освобождаване от привързаностите към материални притежания, взаимоотношения и резултати, и води до чувства като удовлетворение и свобода.

Нияма представлява съблюдаването или практиките, които ръководят хората в тяхното лично израстване и самодисциплина.

Шауча (Чистота): Шауча насърчава чистотата, както външно, така и вътрешно. Включва пречистване на тялото, ума и околната среда чрез практики като хигиена, правилно хранене и култивиране на положителни мисли.

Сантоша (Доволство): Сантоша набляга на култивирането на удовлетворение и благодарност за това, което човек има в настоящия момент. Това включва намиране на удовлетворение и радост в настоящите обстоятелства, вместо постоянно търсене на външни източници на щастие.

Тапас (Дисциплина): Тапас включва култивиране на дисциплина, воля и самоконтрол. Това е практиката на последователни усилия и отдаденост към личностно израстване, преодоляване на препятствия и поддържане на фокуса върху духовния път.

Свадхая (Самообучение): Свадхая е практиката на саморефлексия, самообучение и интроспекция. Това включва изследване на мислите, вярванията и поведението на човек, за да придобие самоосъзнаване и вникване в истинската си природа.

Ишвара Пранидхана (Отдаване на Божественото): Ишвара Пранидхана насърчава предаването на по-висша сила или божествено съзнание. Това включва признаване, че действа по-голяма сила и доверие в разгръщането на житейския опит.

Яма и Нияма формират основата на йогийския път, насочвайки практикуващите към етично поведение, самодисциплина и духовно израстване. Като възприемат принципите на Яма и Нияма, хората култивират качества като състрадание, истинност, самодисциплина, удовлетворение и самосъзнание.
Тези принципи предоставят пътна карта за живеене на смислен и целенасочен живот както върху, така и извън йога постелката. Чрез интегрирането на Яма и Нияма в нашето ежедневие, ние се впускаме в трансформиращо пътуване на себеоткриване, вътрешна хармония и връзка със света около нас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: