След рейки при Савина съм потъвала в състояние на пълно блаженство и хармония.  Попадайки в най-топлите и грижовни ръце съм си тръгвала без следа от физическа и душевна болка. Енерготерапията на Савина сравнявам с енергиен душ, пречистващ душа и тяло, лечебна светлина, изпълваща всяка чакра…
Лесно изпадам в състояние, защото знам, че в хипнозата ме води душа, която ме обича и на която се доверявам безрезервно! А за да е успешна, се изисква и от нас работа и осъзнатост върху вътрешните процеси.

error: