Психотерапия_CI_ГаборМате_СавинаДилова_автентичност

Буда е казал в Даммапада, че с нашите умове и мисли ние създаваме света. Първо, имаме нужда от теория за това какво е умът. Умът наистина не е

1/1
error: