Дереализация_Дисоциация_Психотерапия_СавинаДилова

В сложния пейзаж на човешката психология дисоциацията и дереализацията се появяват като често неразбрани явления. Като психотерапевт често се сблъсквам с клиенти, които изпитват тези състояния, и

1/1
error: