Psychotherapy_CompassionateInquiry_SavinaDilova

Тригъри. Всички ги преживяваме. Подобно на всички други неща, които умът етикетира като „неудобни“, ние обикновено разглеждаме тригърите като лоши или като нещо, което трябва да се

Психотерапия_CI_ГаборМате_СавинаДилова_автентичност

Буда е казал в Даммапада, че с нашите умове и мисли ние създаваме света. Първо, имаме нужда от теория за това какво е умът. Умът наистина не е

2/2
error: