Хипноза_БорисДрапкин_СавинаДилова

Майката е най-добрият хипнотизатор за своето дете! Няма друг глас, който да въздейства така ефективно на детето. Правени са изследвания за силата на внушението от бащиния глас

Psychotherapy_CompassionateInquiry_SavinaDilova

Тригъри. Всички ги преживяваме. Подобно на всички други неща, които умът етикетира като „неудобни“, ние обикновено разглеждаме тригърите като лоши или като нещо, което трябва да се

Бърнаут_Прегаряне_Психотерапия_Савина_Дилова

В нашия модерен, забързан свят прегарянето се е превърнало в широко разпространен проблем, засягащ хората в различни сфери на живота. Характеризирано с хронично изтощение, цинизъм и намалена

3/3
error: