Хипноза_БорисДрапкин_СавинаДилова

Майката е най-добрият хипнотизатор за своето дете! Няма друг глас, който да въздейства така ефективно на детето. Правени са изследвания за силата на внушението от бащиния глас

SavinaDilova_Logo

Най-доброто предстои когато си на правилното място! Щастлива съм да споделя с вас началото на 2024 – предвкусвам динамична година на интензивно разгръщане! За мен и моето

Femininity_Archetypes_SavinaDilova

През цялата история различни култури са празнували различни архетипи, представящи същността на женствеността. Тези архетипи, съчетани с прозрения от психолозите, предлагат богат гоблен от мъдрост.  Майка и

Психотерапия_CI_ГаборМате_СавинаДилова_автентичност

Буда е казал в Даммапада, че с нашите умове и мисли ние създаваме света. Първо, имаме нужда от теория за това какво е умът. Умът наистина не е

Тревожност_Симптоми_Паник_Атаки_Паническо_Разстройство_СавинаДилова

Днес нека надникнем в “очарователния” свят на безпокойството – състояние, което всички изпитваме в някой момент от живота си. Като психотерапевт при мен често идват клиенти, търсещи

Агресията_Психотерапия_Савина_Дилова

Агресията е сложно човешко поведение, което може да се прояви по различни начини. Важно е да се признае, че агресията по своята същност не е негативна, тъй

Самооценка_самочувствие_Психотерапия_Савина_Дилова

Добрата самооценка е основата, върху която градим живота си. Тя оформя нашите вярвания, ценности и действия, влияейки върху нашите взаимоотношения, решения и цялостно благосъстояние. В тази статия

7/7
error: