Psychooncology_Savina_Dilova

Когато са изправени пред животозастрашаващо заболяване като рак, хората и техните близки често изпитват набор от интензивни емоции и психологически предизвикателства. Елизабет Кюблер-Рос, известен швейцарско-американски психиатър и

1/1
error: