Теория_за_петте_вида_личност_на_ДрДжорданПитерсън_СавинаДилова_Психология

Екстровертността има два аспекта: ентусиазъм и асертивност. Естровертите често пъти ценят настоящето повече от бъдещето, за разлика от интровертите. Хората с висока екстравертност са общителни, обичат забавленията,

1/1
error: