Теория_за_петте_вида_личност_на_ДрДжорданПитерсън_СавинаДилова_Психология

Екстровертността има два аспекта: ентусиазъм и асертивност. Естровертите често пъти ценят настоящето повече от бъдещето, за разлика от интровертите. Хората с висока екстравертност са общителни, обичат забавленията,

ДжорданПитърсън_ТеорияПетЛичности_СавинаДилова

Dr Jordan Peterson представя интересна концепция за определяне на личността въз основа на лингвистиката повече, отколкото на психологията. Неговото твърдение е, че това всъщност прави теорията му

2/2
error: