Психотерапия_Транзакционен_Анализ_Драйвъри_Савина_Дилова

Транзакционният анализ (TA) е широко признат психотерапевтичен подход, който изследва динамиката на човешкото поведение, комуникация и взаимоотношения. Едно от ключовите понятия в TA е понятието “драйвери”. Те

1/1
error: