Какво е добра комуникация? “Докосваме” ли се?

Какво е добра комуникация? “Докосваме” ли се?

Ефективната комуникация е базата, основата на всички здрави и пълноценни взаимоотношения. Независимо дали става въпрос за лични, професионални или романтични връзки, способността да се предават мисли, чувства и нужди с яснота и съпричастност е от съществено значение. Като психотерапевт мога да разкажа за трансформиращата сила на правилната комуникация, ще изясня как тя влияе на взаимоотношенията от всякакъв вид и ще предложа практически съвети за подобряване на вашите комуникационни умения.

Различните канали на комуникация биват: 

Вербална комуникация

Включва разговори лице в лице, телефонни разговори, видео разговори, срещи, писма, имейли и текстови съобщения. Използвате думи за да осъществите вербална комуникация. 

Паравербална комуникация

Паравербалната комуникация се отнася до начина, по който се изговарят думите или нюансите на гласовото предаване. Той включва фактори като височина, сила на звука, темпо, ритъм, интонация и акцент. Тези елементи могат значително да повлияят на смисъла и тълкуването на съобщението. Има хора например, които се дразнят да чуват акцент или диалект в нечий говор, и това ще “оцветява” комуникацията с емоции, които не са свързани пряко с казаното или дори никак.  

Невербална комуникация

Невербалните сигнали играят важна роля в комуникацията, тъй като реално са най-голям процент от нея. Това включва езика на тялото, изражението на лицето, зрителния контакт, жестовете, позата и тона на гласа. Невербалната комуникация често може да предаде емоции, нагласи и намерения по-силно от думите, или напълно да дискредитира казаното, ако не съответства. Ако сте намръщени, докато правите комплимент на някой за външния му вид например, ще бъде изтълкувано различно отколкото ако сте усмихнати, и различно, ако сте безизразни, нали? 

Писмена комуникация (включително чат)

Това се отнася до комуникация чрез писмени думи – мейли, бележки, чат. Писмената комуникация позволява внимателно разглеждане и може да бъде ефективно средство за предаване на сложна информация. От друга страна, когато става въпрос за чат, създава голяма вероятност за неразбиране и погрешно тълкуване. 
Да си пишете на чат с някой дава възможност да контролирате времето на реакцията си, да обмислите какво да напишете, да имате “черно на бяло” диалога, за да се върнете по него, ако изпитате нужда за това, както и да покажете чата си на трета страна, ако решите. Всичко това обаче не подобрява комуникацията, а напротив. Лишавате диалога от спонтанност и автентичност. 
Хората, които имат изявено предпочитание за комуникация на чат пред тази “лице в лице” или по телефон, обслужват нуждата си от дистанция, от контрол или и двете. Може да имат също задни мисли или нежелание за комуникация въобще. 

Комуникацията действа като жизнената сила, влива живот на взаимоотношенията, насърчавайки разбирането, доверието и емоционалната интимност. Когато хората общуват ефективно, те са по-добре подготвени да се справят с конфликти, да изразяват нужди и желания и да установяват граници. От друга страна, лошата комуникация може да доведе до недоразумения, негодувание и срив на отношенията. Важно е да се признае, че комуникацията включва както вербални, така и невербални елементи, включително езика на тялото, тона на гласа и активно, внимателно слушане.

Активно слушане
Това е реализирането на желанието ви да чуете другия, като по време на слушането се въздържате да тълкувате в себе си думите, които ви говори. Практикувайте активно слушане, като се фокусирате върху говорещия, поддържате зрителен контакт и не прекъсване. Покажете своя искрен интерес, задавайте изясняващи въпроси и размишлявайте върху това, което говорещият ви споделя. Рано или късно ще стигнете до разбиране. 

Емпатия и разбиране
Проявете съпричастност, като се поставите мислено на мястото на другия човек. Стремете се да разберете другата гледна точка, емоции и преживявания, без да ги осъждате. Валидирайте чувствата им и изкажете своето разбиране, за да установите по-дълбока връзка. 

Яснота и сбитост
Стремете се към ясна и кратка комуникация, за да избегнете неяснота и недоразумения. Организирайте мислите си предварително и изразете себе си по начин, който е лесен за разбиране. Внимавайте за тона и подбора на думи, за да предадете посланието си по-ефективно.

Невербална комуникация
Обърнете внимание на невербалните знаци, като изражения на лицето, жестове и поза на тялото. Поддържайте открита поза, за да създадете безопасна и приветлива среда за разговор. 
Когато намерението ви за комуникация и разбиране е искрено, невербалната част от общуването се случва естествено и не е нужно да мислите за нея въобще. 

Разрешаване на конфликти
Развийте умения за разрешаване на конфликти конструктивно. Практикувайте активно решаване на проблеми, като се фокусирате върху намирането на взаимно изгодни решения, а не върху това да печелите спора. Създайте безопасно пространство, където и двете страни могат да изразят чувствата и притесненията си без страх от осъждане.

Попитайте за обратна връзка
Останете отворени и потърсете открита и честна обратна връзка от другите, за да подобрите комуникацията. Конструктивната критика може да ви помогне да осъзнаете по-добре всички грешки, които правите и ви пречат да се “докоснете” с другия.

Подобряването на вашите комуникационни умения е ценна инвестиция в култивирането на силни и значими взаимоотношения. Чрез активно слушане, изразяване на съпричастност, общуване с яснота и насърчаване на конструктивно разрешаване на конфликти, можете да създадете атмосфера на разбиране, доверие и взаимна подкрепа. Не забравяйте, че ефективната комуникация изисква практика и търпение, но си заслужава усилията. Резултатите са по-дълбоки връзки и интимност. 

Ако търсите психолог в София или психолог онлайн може да се свържете с мен през формата за контакт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: