Митове и реалност за хипнозата

Митове и реалност за хипнозата

Всички сме гледали филми и клипове, в които хипнотизаторът сякаш магически превръща човек в послушно зомби. Нищо не е по-далеч от истината за хипнозата! Нека развенчая митовете за хипнозата. 

Мит: Хипнотизаторът ще може да контролира ума ми.

Реалност: Никой не може да ви контролира или да превъзмогне моралът, който е интегриран в подсъзнанието ви. По време на хипноза хипнотерапевтът прави предложения, разширяващи възможностите за избор пред човека. Огъвкавят личността по начин, който да предложи нови варианти и решения за един по-щастлив, по-здравословен живот. При липса на искрена мотивация човек да превъзмогне предизвикателствата и при несъответствие с личния морал, хипнозата просто губи ефект. 

Мит: Мога да бъда накаран да извърша неща против волята си. 

Реалност: Това предположение се основава на сценичната хипноза и холивудска фантастика. Хипнотерапията е сериозен процес на самоусъвършенстване, а не забавление. Аз като терапевт подхождам с уважение към своите клиенти, което приемам за базов подход на всички междучовешки отношения. 

Мит: Хипнозата е мистична техника, нещо свръхестествено. 

Реалност: Хипнозата e метод за работа с трансово състояние на човек, а транс е естествено състояние и е научно изследвано. Хипнотерапевтите не сме екстрасенси или хора с екстрасензорни способности. Хипнотерапията се основава на дългогодишни клинични изследвания от известни психолози като д-р Зигмунд Фройд и д-р Карл Юнг, а по-скоро и от д-р Милтън Ериксън и д-р Джон Капас. 

Мит: Няма да мога да изляза от хипноза. 

Реалност: Хипнозата е много безопасна и всъщност е състояние на свръхосъзнатост и концентрация. Човек, ако не бъде изведен от хипноза, естествено би могъл да излезе от само себе си. Когато е в дълбок транс и не бъде изведен, човек може да заспи и да се събуди напълно буден и осъзнат. 

Мит: Ако вляза в хипноза, ще съм за първи път в транс. 

Реалност: Хората влизаме в транс средно между 12 и 14 пъти дневно съвсем сами, без хипнотизатор. Трансът е естествено човешко състояние, в което умът почива. Например “магистрален” транс, в който не помним как сме шофирали от точка А до точка Б. Или пък така наречената дневна замечтаност. 

Мит: Хипнозата е панацея за всички проблеми.

Реалност: Въпреки че хипнозата е сравнително бърз метод за постигане на постоянни подобрения, няма такова нещо като еднократно „хипно-чудо“! Всеки човек напредва в развитието си със собствената си скорост, която наричаме лично темпо. Необходима е мотивация и желание за преодоляване на предизвикателствата. 

Мит: Под хипноза човек всичко си признава. 

Реалност: По време на хипноза дори не е необходимо да говорите, какво остава да признавате някакви неща! Всъщност, желанието за говорене по време на транс постепенно намалява и изчезва, както и желанието за движение. Трансът е приятно състояние на отпуснатост както за ума, така и за тялото. 

Хипнотерапията като всеки друг вид терапия е конфиденциален. 

Мит: Няма да помня хипнозата си. 

Реалност: В зависимост от дълбочината на транса ви по време на хипноза, е възможно някои неща да помните, а други да забравите. Милтън Ериксън е вярвал, че забравеното от съзнанието влияе най-дълбоко в подсъзнанието. От друга страна, много добри внушения се правят при будно съзнание. Така, че ефективността на вашата хипноза не зависи от това дали си спомняте или не. 

Мит: Аз съм много умна и постоянно мисля, няма как да ме хипнотизират. 

Реалност: Тъй като аз съм човек с активен ум, мога дори само от личният си опит да развенчая този мит. Лесно влизам в транс когато съм в хипноза, независимо от активността на мислите ми. 

Мит: Хипнозата продължава поне час.

Реалност: Хипнозата е процес на работа с транс и може да има различна продължителност – няколко минути до часове. В хипнотерапията фокусът не е върху хипнозата като метод, а върху целите на терапията. Така, че целите ще определят решението ми като хипнотерапевт конкретният сеанс с каква продължителност ще бъде. 

Мит: Регресията не е хипноза.

Реалност: Регресията е хипнотична техника, при която съзнанието се връща в миналите преживявания. Може да ги преживява, а може и да ги наблюдава дистанцирано. Регресията може да бъде ползвана като част от терапията когато оправдава целите й. 

Всичко е теория, докато няма преживяване. Открийте хипнозата през собствения си опит.  

error: