Как се лекува фобия с хипноза

Как се лекува фобия с хипноза

Често хората се страхуваме от говорене пред публика, зъболекар, височини, влечуги и други. Въпреки това успяваме да се справим със страха си, без това да нарушава качеството ни на живот. 

Някои хора обаче изпитват непреодолим ужас. Например може човек да има фобия към котки и да избягва по всякакъв начин контактът с тези животни, защото изпитва много силен страх. Осъзнаването, че страхът е ирационален не помага за преодоляването му. 

Ако източникът на вашата фобия е нещо, с което не влизате често в контакт, тази фобия може да не пречи на ежедневието ви. Но ако това е нещо, с което е вероятно да влизате в контакт ден за ден, вашата фобия има по-голямо влияние върху живота ви.

Какво помага за преодоляване на фобии? 

Един от най-ефективните начини за преодоляване на фобии, които аз практикувам с моите клиенти, е хипноза.  

Целта на хипнотерапията е терапевтът да комуникира с подсъзнанието на клиента и да промени начина, по който се чувства и държи спрямо обекта на своята фобия. Самият процес включва въвеждане в много отпуснато, хипнотично състояние. 

Тъй като действа на подсъзнателно ниво, хипнозата често може да доведе до по-бързи резултати, при това с по-малък брой терапевтични сесии. Доказано е, че хипнозата има 93% по-висока успеваемост спрямо когнитивно поведенческа терапия и психотерапия. 

Страхът е естествен и здравословен отговор, който всички имаме към опасност. Това е инстинкт за оцеляване, предназначен да ни помогне да избягваме заплашителни ситуации. Фобиите обаче са различни. Фобия е много интензивен страх – може да доведе до тежка тревожност и пристъпи на паника при някои хора, включително паник атаки. 

Много фобии съществуват в нашето подсъзнание и са заучени реакции. Това ги прави особено уязвими към хипнотерапия. Хипнотерапията може да ви помогне да се отучите от реакцията на страха, да увеличите излагането си на фобията и с времето да облекчите свързаното безпокойство.

Вече знаете, че най-доброто ви предстои!

error: