Етапите на скръбта в психоонкологията. Прозрения от Елизабет Кюблер-Рос

Етапите на скръбта в психоонкологията. Прозрения от Елизабет Кюблер-Рос

Когато са изправени пред животозастрашаващо заболяване като рак, хората и техните близки често изпитват набор от интензивни емоции и психологически предизвикателства. Елизабет Кюблер-Рос, известен швейцарско-американски психиатър и пионер в областта на танатологията, създава модел, който очертава етапите на скръбта. В контекста на психоонкологията този модел предоставя ценни прозрения за емоционалната буря, през която преминават болните от рак.

Отричане
Първият етап е отричането, което служи като защитен механизъм в отговор на диагнозата и прогнози за развитие на рака. Човек с рак може първоначално да откаже напълно да приеме за реалност получената диагноза и това често бива придружено от мисли като: „Това не може да се случва на мен“ или „Трябва да има някаква грешка“. Хората често почват да търсят второ, трето мнение при други медицински специалисти, или отричат да се изправят пред случващото се, като по този начин губят ценно време от лечението.

Гняв
Когато отричането започне да намалява, пациентите често изпитват прилив на гняв. Може да се проявят също разочарование, раздразнителност или негодувание. Пациентите могат да насочат гнева към себе си, към лекарите и медицинския персонал, или към своите близки. Важно е да запомните, че гневът е естествен отговор на възприеманата несправедливост на ситуацията и да бъде признат и адресиран помага за освобождаването му, позволявайки на човек да премине напред в емоциите си.

Пазарене
В опит да си възвърнат чувството за контрол и да облекчат страданието си, хората могат да влязат в етапа на пазарене. Този етап се характеризира с опити за преговори с висша сила, съдба или дори с лекарите. Пациентите с рак може да се ангажират с мисли като: „Ако направя всичко както трябва, може би ракът ще изчезне“ или „Обещавам да живея по-здравословен живот, ако успея да преживея това“. 
Например някои хора даряват пари за изграждане на параклис с надеждата, че това ще е достатъчно Бог да промени ситуацията им. 
Етапът на пазарене представлява усилие да се намери надежда.

Депресия
Депресията често настъпва, когато пациентите се изправят пред реалностите на своето заболяване. Чувства като тъга, безнадеждност и отчаяние могат да бъдат непреодолими през този етап. Пациентите могат да се оттеглят от социалните дейности, да се затворят в себе си, да загубят апетит и сън, и да не намират удоволствие в преди това приятни дейности. 
Психотерапевтите, специализирани в психоонкологията, играят решаваща роля в осигуряването на подкрепяща и приемаща среда, помагайки на пациентите да се справят с предизвикателствата.

Приемане
Последният етап според Кюблер-Рос е приемането, при което пациентите започват да се примиряват с диагнозата си и нейните последици. Приемането не означава, че пациентите непременно са „добре“ със ситуацията си, а по-скоро, че са намерили известна степен на вътрешен мир и разбиране. Позволява на хората да се съсредоточат върху това да използват максимално времето, което имат, и да търсят подкрепа.

Моделът на етапите на скръбта на Елизабет Кюблер-Рос е повлиял значително психоонкологията и на начина, по който разбираме и подкрепяме хората с рак. Чрез разпознаване и признаване на тези етапи – отричане, гняв, пазарене, депресия и приемане – психотерапевтите можем да осигурим подходяща емоционална подкрепа, да помогнем на хората да осмислят своите преживявания и да намерят повече мир в себе си, както и на членовете на тяхното семейство да преминат подкрепени през процеса. 

Разбирането на емоционалната реалност на болните от рак дава възможност за интервенции и подкрепа, които са състоятелни както за тях, така и за близките им. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: