Екстроверти, интроверти и невротизъм

Екстроверти, интроверти и невротизъм

Екстровертността има два аспекта: ентусиазъм и асертивност. Естровертите често пъти ценят настоящето повече от бъдещето, за разлика от интровертите.

Хората с висока екстравертност са общителни, обичат забавленията, приказливи са и спонтанни. Хората с ниска степен на екстраверсия (известна още като интроверсия) са резервирани, обрани, тихи и предпочитат да се изолират. Екстраверсия и интроверсия са две крайности на цял спектър, което означава, че повечето хора попадат някъде между тези две крайности.

Екстраверсията, според Д-р Джордан Питърсън, е склонността към изпитване на положителни емоции. Състои се от два аспекта: ентусиазъм и асертивност. Ентусиазираните хора говорят много, лесно се сприятеляват, усмихват се по-често и по-бързо разкриват чувствата си. Асертивните хора поемат отговорността, влияят на хората, често са лидери и обичат да споделят мненията си.

Какво се случва обаче, когато има твърде много положителни емоции?
Хората с изключително висока степен на екстраверсия могат да се борят с импулсивно и рисково поведение, включително хазарт, наркотици и небезопасен секс. Тъй като те ценят настоящето толкова високо, те са настроени да го експлоатират, често за сметка на бъдещето. Екстремните екстроверти действат почти изключително в преследване на импулси.

Екстравертните личности знаят как да водят и са склонни да действат първи в дадена ситуация. Те също могат да запазят хладнокръвие в криза и са убедителни.

Хората с ниска екстравертност (интроверти) не обичат да говорят за себе си, рядко се вълнуват, не показват лесно чувствата си и са склонни да се сдържат.

Черти, свързани с асертивността:
○ Поемате отговорността
○ Имате силно присъствие
○ Талант за влияние върху хората.
○ Знаете как да плените хората
○ Виждам себе си като добър лидер
○ Може да убеди другите да правят неща.
○ Първият, който действа съм аз

Черти, свързани с ентусиазма:
○ Лесно се сприятелява
○ Разкривам всичко за себе си
○ Бързо преодолявам бариерите в отношенията
○ Показвам чувствата си, когато съм щастлив
○ Забавлявам се много
○ Смея се често

Черти, свързани с екстраверсията:
○ Общителни са
○ Любители на забавленията
○ Привързани
○ Приятелски
○ Спонтанни
○ Приказливи
○ Осъществяват зрителен контакт
○ Привлечени към продажби и работа с хора
○ Импулсивни
○ Склонни към рискове

Екстровертите ценят настоящето по-високо и са склонни да отхвърлят повече бъдещето, докато обратното е вярно за интровертите.

Ако екстраверсията е положителна емоция, невротизмът е отрицателна емоция. Тези емоции представляват отделни системи в мозъка.

Като психолог в София мога да ви помогна да откриете за себе си къде по скалата интраверсия / екстраверсия попадате към момента в живота си.

Какви са функциите на положителната и отрицателната емоция?
Положителните и отрицателните емоции ви помагат да се ориентирате, докато работите за постигане на целите си.
Вашият ум действа като поредица от карти, които определят пътуване. Тези карти ви помагат да възприемате целите, да разберете къде се намирате и да изчислите пътя напред. Положителни и отрицателни емоционална функция, за да ви помогне да разберете местоположението си спрямо вашите цели и да ви мотивира към или далеч от тях.
Калибрираме нашите емоции, както положителни, така и отрицателни, въз основа на емоциите на хората около нас. Оптималното състояние на живота обаче не е да бъдеш само щастлив или да максимизираш положителните емоции.
Вместо това, целта е да бъдем подходящо щастливи въз основа на текущите обстоятелства. Освен това, проучвания показват, че хората не жадуват за щастие, а за свобода от страдание (които са две отделни понятия).

Като цяло хората са по-чувствителни към отрицателните емоции, отколкото към положителните.

Какво е невротизъм според Dr Jordan Peterson?
Невротизмът е личностна черта, свързана с негативни емоции. Отрицателната емоция покрива широк спектър – неудовлетвореност, разочарование, скръб, болка, страх, несигурност и безпокойство. Невротизмът се състои от два аспекта: оттегляне и волатилност (непостоянство).

Оттеглянето измерва реакцията на замръзване, съчетана с парализиращ страх. Когато човек е „замразен“, неговите сърдечната честота се ускорява и мускулите им се подготвят за движение.

Волатилност: Хората с висока волатилност могат да бъдат описани като докачливи, лесно раздразнителни и нестабилни. Хората с ниско ниво на тази черта могат да бъдат описани като стабилни, спокойни, и устойчиви в своето състояние.

Нестабилното поведение се илюстрира от шофьор, който ругае, докато е попаднал в лош трафик.

Когато правим самостоятелна регресия с клиент изследваме и емоциите.

Каква е целта на негативната емоция?
Отрицателните емоции ни помагат да избягваме болката и страданието, като ни мотивират да действаме внимателно. Някои хора обаче имат толкова много отрицателна емоция, че те могат да бъдат претоварени и дори недееспособни да я преработят.

Има три възможни начина за справяне с безпокойството като възрастен:

 1. Имайте план. Намирането на прост, но мотивиращ план за действие може да намали безпокойството.
 2. Не подценявайте ползата от рутината. Дори прости процедури като лягане и
  храненето по едно и също време всеки ден може да помогне за намаляване на тревожността.
 3. Излагайте се доброволно на непознати ситуации.

Черти, свързани с оттеглянето:

 1. Често се чувстват “потънали” емоционално
 2. Изпълнени са със съмнения
 3. Лесно се чувствате застрашени
 4. Чувстват се “депресирани”
 5. Притесняват се
 6. Лесно се обезсърчават
 7. Лесно се претоварват емоционално и ментално
 8. Страхуват се от много неща

Черти, свързани с волатилност:

 1. Отбранителни и агресивни
 2. Лесно се ядосват
 3. Лесно се разстройват
 4. Не могат да държат емоциите под контрол
 5. Сменят настроението си често
 6. Раздразнителни
 7. Възбудими
 8. Реактивни

Източник: Discovering Personalities Course Study by Dr Jordan Peterson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: