Брене Браун за срама

Брене Браун за срама

Брене Браун е известен изследовател и автор, която популяризира темата за уязвимостта, срама и смелостта. Нейният първи TED talk събра 21 милиона гледания до момента. В своите книги, включително „Daring Greatly“ и „The Gifts of Imperfection“, тя изследва начините, по които хората могат да преодолеят срама и да живеят по-автентично и пълноценно. Последната й книга – Atlas of the heart, картографира емоциите по безценен според мен начин, като се базира на сериозни научни изследвания през годините. 

Ето какво показват изследванията над емоцията СРАМ: 

 1. Определение и въздействие на срама:
  • Срамът е интензивното чувство или преживяване на вярването, че сме дефектни и следователно недостойни за любов и принадлежност.
  • Той често води до изолация, самокритика и тревожност. Браун подчертава, че срамът е универсален и всеки го изпитва, но повечето хора се опитват да го избегнат или скрият.
 2. Разграничаване между вина и срам:
  • Браун прави важно разграничение между вина и срам. Вината е чувството, че сме направили нещо грешно („Направих нещо лошо“), докато срамът е чувството, че ние самите сме лоши („Аз съм лош“).
  • Вината може да бъде конструктивна и да ни мотивира да се поправим, докато срамът е разрушителен и води до негативни последици за самочувствието и психичното здраве.
 3. Силата на уязвимостта:
  • Уязвимостта е ключов елемент в работата на Браун. Тя твърди, че способността да бъдем уязвими – да показваме своите истински чувства и да приемаме несъвършенствата си – е съществена за преодоляването на срама.
  • Уязвимостта ни позволява да изграждаме по-дълбоки връзки с другите и да живеем по-пълноценно и автентично.
 4. Практики за преодоляване на срама:
  • Разказване на истории: Споделянето на нашите истории и преживявания с доверени хора може да разруши силата на срама. Браун подчертава важността на емпатията – когато някой слуша нашата история без осъждане, това ни помага да се чувстваме разбрани и приети.
  • Самосъстрадание: Браун насърчава практикуването на самосъстрадание – да се отнасяме към себе си с доброта и разбиране, особено в трудни моменти. Това включва приемане на собствените несъвършенства и отказ от прекомерна самокритика.
  • Граници и автентичност: Изграждането на здрави граници и живеенето в съответствие с нашите стойности и убеждения са важни за намаляване на срама и увеличаване на самоуважението.
 5. Културни и социални влияния:
  • Браун разглежда и как културните и социалните норми допринасят за срама, особено чрез нереалистични стандарти за красота, успех и поведение.
  • Тя подчертава необходимостта от предизвикване на тези норми и създаване на култура на приемане и подкрепа.

Работата на Брене Браун върху срама и уязвимостта предоставя ценни прозрения и инструменти за справяне с тези универсални човешки преживявания. Чрез приемане на уязвимостта, изграждане на емпатични връзки и практикуване на самосъстрадание, хората могат да преодолеят срама и да водят по-пълноценен и автентичен живот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: